เต้าเจี้ยวขาว ครัวไทย (030-03) สินค้า
ชือ เต้าเจี้ยวขาว ครัวไทย
รหัส 030-03
ชนิด มาตรฐาน
ยี่ห้อ ASTV
หมวดหมู่ อาหาร
ราคา ฿24.00
อัตราภาษี No Tax
วิธีภาษี พิเศษ
หน่วย ขวด (ขวด)